Spirit of Japan…

m

Program zajęć podzielony został na różne poziomy  zaawansowania.

5 kolorów to 5 poziomów, podobnie jak w japońskich sztukach walki, jednakże w tym przypadku głównym kryterium podziału są wiek dziecka i etap rozwoju poszczególnych zdolności.

Aby dzieciom łatwiej było zrozumieć ich umiejętności, nadaliśmy cechom motorycznym zwierzęcy wymiar. Gepard, Wilk, Niedźwiedź, Wąż, Kangur, Kot, Małpa to wyjątkowi przedstawiciele świata przyrody.

ORANGE BELT LEVEL

m
Wiek dziecka: 5-6 lat, Czas trwania zajęć : 30-45 min.
 
Dziecko w tym okresie.

Wiek 5-6 lat to okres , w którym dziecko swobodnie biega, skacze, chwyta i zachowuje równowagę. W tym czasie kształtuje się płynność i harmonia ruchu. Wzrasta doświadczenie ruchowe, rozwija się pamięć. Okres ten charakteryzuje się dużą potrzebą ruchu, mówimy wtedy o Pierwszym Apogeum Motoryczności(PAM).

Cechy dominujące.

W tym okresie wiodącą cechą jest nadal gibkość, ale możemy też mówić już o sile jak i szybkości. Koordynacja ruchowa, to umiejętność na której w prowadzeniu zajęć należy skoncentrować się najbardziej.

Jak ćwiczymy?

Ze względu na dużą potrzebę ruchu(PAM) w tym okresie, bezpieczeństwo ponad wszystkim. Dzieci w tym okresie cechuje dużo otwartość i chęć wykonywania nawet trudnych ćwiczeń, dlatego wprowadzamy elementy gimnastyki sportowej i naukę podstawowych ćwiczeń takich jak przewroty, przerzuty bokiem, czy stanie na rękach. Włączamy też,wszelkie formy rywalizacji, jednak od samego początku zwracamy uwagę na przestrzeganie przez dzieci zasad FAIR PLAY oraz odpowiedniego zachowywania się jako Przegrany jak i Zwycięzca.

Jaki osiągniemy cel?

Dzieciaki z poziomu OBL, potrafią słuchać i  wykonywać  polecenia instruktora. Powinny wskazać i potrafić nazwać części ciała oraz nazwać poszczególne cechy motoryczne . Znają nazwy podstawowych pozycji, ćwiczeń gimnastycznych i prawidłowo je pokazują. Wykonują bardziej złożone ruchowo ćwiczenia. Potrafią rywalizować w parach oraz w wyścigach rzędów. Znają zabawy w berka w różnych pozycjach (niskich i wysokich). Potrafią łapać, rzucać, chwytać, kopać piłki.

BLUE BELT LEVEL

m
Wiek dziecka: 10-13 lat, Czas trwania zajęć : 60 min.
 
Dziecko w tym okresie

Wiek 10 – 13 lat to złoty okres motoryczności, mówimy o Drugim Apogeum Motoryczności(DAM). Dziewczęta 10-11 lat, a chłopcy 12-13 lat. Jest to okres wysokiej sprawności fizycznej. Powodzenia ruchowe sprawiają dziecku mnóstwo radości.

Cechy dominujące.

Jest to wiek gdzie należy w sposób szczególny zwrócić uwagę  na kształtowanie szybkości, zwinności i mocy. U dziewcząt stwierdza się większą dynamikę rozwoju tych cech niż u chłopców.  Uwidacznia się również siła jak i wytrzymałość. Jest to okres wysokiej sprawności fizycznej.

Jak ćwiczymy?

W tym okresie nasi podopieczni bardzo chętnie poddają się treningowi. W lekcjach sportowych i treningu zawodniczym nadal poświęcamy dużo czasu na elementy ogólnorozwojowe. Uczymy się i doskonalimy technikę ruchu, oraz wprowadzamy elementy taktyki danej dyscypliny sportu.

Wiek podany w przedziale 10-13 lat, może okazać się już dla niektórych dzieci Okresem Dojrzewania Płciowego(ODP), dlatego tak ważne jest podejście do dzieci naszych trenerów zbudowane na doświadczeniu i wieloletniej praktyce.

Jaki osiągniemy cel?

Dzieciaki z poziomu BBL, to już zaangażowani mali sportowcy. Świadomie trenują i chętnie biorą udział w wyzwaniach, turniejach i zawodach sportowych. Potrafią samemu rozgrzać swój organizm oraz wskazać ćwiczenia do kształtowania danej cechy motorycznej. Rozumieją celowość danych ćwiczeń w kształtowaniu techniki ruchu. Potrafią wprowadzać elementy taktyki w grach zespołowych i sportach indywidualnych.

Nasi partnerzy:

m

Motoryka dla dzieci

m

To program zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko rozumianej aktywności fizycznej, dostosowany do wieku, poziomu sprawności, rozwoju umiejętności motorycznych i okresów rozwoju poszczególnych zdolności dziecka.

Dla kogo ?

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Dla miłośników sportu, aktywności i rekreacji ruchowej, a także młodych sportowców trenujących w profesjonalnych klubach.

Cel

Celem zajęć jest rozwój umiejętności motorycznych dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, korekcja i kompensacja zdolności ruchowych, a u profesjonalnych zawodników poprawienie osiąganych wyników w danej dyscyplinie sportu, a także profilaktyka w zapobieganiu powstawania kontuzji. Celem nadrzędnym jest czerpanie radości z aktywności fizycznej oraz nauczenie dzieci, że sport i sprawność fizyczna człowieka ma towarzyszyć mu przez całe życie.

YELLOW BELT LEVEL

m
Wiek dziecka: 3-4 lata,  Czas trwania zajęć : 15-20 min, 
Dziecko w tym okresie.

Wiek 3-4 lat to okres w rozwoju motorycznym, w którym dziecko powinno opanowywać podstawowe funkcje lokomocyjne. Występują nadruchliwość, spontaniczność,  oraz niska zdolność koncentracji. Pod względem emocjonalnym można spotkać dzieci, które są bardzo chętne i odważne do podejmowania wyzwań ruchowych, lecz szybko się nudzą,  ale również takie, które się wstydzą, odczuwają lęk przed nowym, nieznanym.

Cechy dominujące.

Wiodącą cechą motoryczną jest gibkość. W budowaniu zdolności na tym etapie rozwoju, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, oraz rozwój siły (zdolności motorycznej rozumianej jako siła mięśni posturalnych) do kształtowania prawidłowej postawy ciała.

Jak ćwiczymy?

Przede wszystkim zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, następnie. Od samego początku uczymy dzieci prawidłowych zachowań, umiejętności słuchania   i wykonywania poleceń, pozwalamy na kreatywność ale pod kontrolą osoby dorosłej.

W pierwszym etapie programu "Motoryka dla dzieci" na poziomie  YBL rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach razem z dzieckiem.

Jaki osiągniemy cel?

Dzieci na poziomie YBL, powinny opanować umiejętności słuchania, wykonywania poleceń głosowych ale także z użyciem gwizdka. Powinny wskazać i potrafić nazwać poszczególne części ciała. Znać nazwy podstawowych pozycji, ćwiczeń gimnastycznych i prawidłowo je pokazać. Potrafić rozróżnić podstawowe przybory sportowe: piłki, woreczki, skakanki, pachołki, itp i umieć się nimi bawić.

GREEN BELT LEVEL

m
Wiek dziecka: 7-9 lat,  Czas trwania zajęć : 45-60 min

Dziecko w tym okresie.

Wiek 7-9 lat to tzw. młodszy wiek szkolny. W tym okresie następuje dalszy dynamiczny rozwój zdolności motorycznych. Dziecko z łatwością opanowuje nowe czynności ruchowe, nadal ma dużą potrzebę aktywności fizycznej.  Zaczynają się kształtować zainteresowania sportowe. Pojawia się zadowolenie z osiąganego sukcesu motorycznego.

Cechy dominujące.

Tempo rozwoju cech motorycznych jest nierówne. Zależy od wieku, typu budowy ciała i płci. Szybciej zwłaszcza u dziewcząt rozwijają się cechy szybkościowo-zwinnościowe, kilka lat później natomiast siłowo-wytrzymałościowe, Na tym etapie rozwoju gibkość przestaje być wiodącą cechą. Siła i szybkość oraz koordynacja ruchowa stają na czele w tym okresie. charakterystyczne przede wszystkim dla chłopców.

Jak ćwiczymy?

Główny nacisk w treningu i prowadzeniu zajęć nadal kładziemy na ogólny rozwój młodego człowieka. Cały czas koordynacja, zwinność, szybkość, co do siły to wprowadzamy dużo ćwiczeń opartych na własnym ciężarze ciała. Natomiast z uwagi na to, iż gibkość przestaje być cechą dominującą i jeśli do tego czasu nie została prawidłowo utrzymana, poświęcamy jej więcej czasu podczas naszych zajęć. Próbujemy również doszukiwać się u dzieci predyspozycji ruchowych do danej dyscypliny sportu oraz wprowadzamy elementy nauki techniki ruchu, gdyż w tym okresie znacznie rośnie zdolność koncentracji.

Jaki osiągniemy cel?

Dzieciaki z poziomu GBL, wykazują się umiejętnością koncentracji, poprawnego naśladowania ruchów oraz ćwiczeń wskazanych przez trenera. Znają nazwy pozycji i ćwiczeń gimnastycznych oraz rozumieją znaczenie zdolności motorycznych. Potrafią grać w proste gry zespołowe, uczciwie rywalizują w konkurencjach sportowych. 

BLACK MASTER  BELT LEVEL

m
Wiek dziecka: 14-16 lat,  Czas trwania zajęć : 60 – 90 min
 

Dziecko w tym okresie.

Wiek 14– 16 lat to okres, w którym z uwagi na burzliwe przemiany w całym organizmie w zależności od wieku i płci dochodzi zakłócenia rozwoju motoryczności. Mamy tu do czynienia z tzw. Okresem Dojrzewania Płciowego (ODP). U dziewcząt może on zacząć się już między 10-12 i trwać do 15 roku życia. U chłopców może rozpocząć się między 12- 14 i trwać do 17 roku życia.

W tym czasie można zaobserwować spadek koordynacji ruchów, precyzyjności ich wykonania, a dzieję się tak na skutek skoku wysokości ciała.

Cechy dominujące.

W tym okresie występuje znaczne zróżnicowanie sprawności motorycznej u obu płci. U chłopców przewagę  mają siła i wytrzymałość, natomiast u dziewcząt lepsza wydaje się być koordynacja ruchowa.

Jak ćwiczymy?

W treningu motywujemy naszych podopiecznych, szukamy nawet drobnych postępów, a jeśli już krytykujemy to konstruktywnie. Jasno określamy cele treningu, dobieramy ćwiczenia, metody, obciążenia w sposób indywidualny. Budujemy makro i mikrocykle treningowe dla zawodników różnych dyscyplin sportowych. Uczymy jak dbać o swoje ciało, by unikać kontuzji i móc cieszyć się sportem przez długie lata.

Jaki osiągniemy cel?

Poziom BMBL, przeznaczony jest dla młodych zawodników i zawodniczek z rożnych dyscyplin sportowych. Kształtując swoje zdolności motoryczne, poprawiają sprawność fizyczną, zdrowie a co za tym idzie osiągane wyniki sportowe.

Dbamy o zdrowie naszych dzieci…

m

Konsultacje ze specjalistami.

Fizjoterapeuta...

U młodszych dzieci konsultacja polega na zbadaniu postawy ciała i rozwoju cech motorycznych, ale również na diagnostyce aparatu ruchu, prognozowaniu kierunkowym zdolności motorycznych i ewentualnym ustaleniu terapii w celu działań korektywno-kompensacyjnym.

U sportowców konsultacja polega na znalezieniu słabych punktów, wzmocnieniu ich w celu poprawienia wyników oraz profilaktyce zapobiegania powstawania kontuzji. 

Psycholog dziecięcy...

Konsultacja ma na celu ocenę poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka oraz sprawdzenie, czy lepiej odnajdzie się ono w dyscyplinie indywidualnej, czy drużynowej. Dodatkowo istnieje możliwość udziału dziecka w zajęciach ukierunkowanych na wzmacnianie poczucia własnej wartości, warsztatach radzenia sobie ze stresem podczas zawodów sportowych, a także w treningach biofeedback dla sportowców